Exiftool

ExifTool er en åpen kildekode- og plattformmetadata-redigerer
Hva brukes Exiftool til?Kan du redigere metadata?Hva er EXIF-editor?Hvilket verktøy kan du bruke til å vise metadata?Hvordan bruker du ExifToolGUI?Hvo...